ЛекарстваГенерично име : Myrtol
Лекарствени форми : caps.gastr.-res. x 20; x 50; x 100
ATC код : R05CB 0
Разрешително за употреба : G. Pohl-Boskamp GmbH & Co
Допълнителна информация: 

Геломитрол форте се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синуити.

Листовка


Рекламна брошура:  не е предоставена

Ключови думи:  не са въведени

Забележка: Лекарствен продукт. Преди употреба, прочетете листовката! www.bezrecepta.info насърчава консултация със специалист, лекар и/или фармацевт преди употребата на всяко лекарство. 

 Листовки на всички регистрирани и разрешени за употреба лекарствени средства са публикувани на страницата на Изпълнителната Агенция по Лекарства /ИАЛ/  назад